Tariffer for ikke nyttiggjort tilbakelevert energi

Fra Energiavregning
Hopp til navigering Hopp til søk


1 Bakgrunn

Moderne traksjonsenheter har mulighet for tilbakelevering av energi til kontaktledningen gjennom regenerativ bremsing. Mye av den tilbakeleverte energien leveres til andre forbrukere i nærheten. Resten går til energitap i kontaktledning og matestasjonsanlegg eller leveres tilbake igjen til trefasenettet. Energi som mates tilbake i Bane NORs nett og som leveres videre tilbake til trefasenettet betegnes som ikke nyttiggjort dersom Bane NOR ikke får kompensasjon for dette.

2 Tariff

Ut i fra Jernbaneverkets vurderinger basert på [1], [2], [3] og [4] benyttes en sats for ikke nyttiggjort tilbakelevert energi som gitt i tabell 1. Tilbakelevert energi som ikke kompenseres beregnes ut fra formel 1.

Tabell 1: Tariff for ikke nyttiggjort tilbakelevert energi fordelt på nettområder
Nettområde Tariff
Sør-Norge 0 %
Ofotbanen 0 %

\text{Ikke nyttiggjort tilbakelevert energi} = \text{Tilbakelevert energi} \mathrm{\cdot } \text{Tariff} Formel 1

3 Endringer

Bane NOR forbeholder seg retten til å endre satsene ved større endringer i trafikken eller infrastrukturen som er lagt til grunn under utarbeidelsen av disse.

4 Referansedokumenter og kilder

  1. Internt notat i Jernbaneverket, Vurdering av tilbakemating i forbindelse med energiavregning, 2005-11-03, dokumentnummer 200402794-9X
  2. Internt notat i Jernbaneverket, Undersøkelse av kontaktledningstap og tilbakemating ved lokbrems på 650 kN på Ofotbanen, 2005-11-03, dokumentnummer 200402794-10X
  3. Internt notat i Jernbaneverket, Diverse vurderinger og underlag for vedlegg til standardvilkår rev2.1 (vedlegg rev 1.1), 2006-06-02, dokumentnummer 200402794-25X
  4. Internt notat i Jernbaneverket, Diverse vurderinger i forbindelse med ny revisjon gyldig fra 01012012. 2012-12-15. Dokument nummer 201101787-1X

5 Versjonshåndtering

Versjonsnummer Utarbeidet Gyldig fra Endringer
1.0 31.10.05 01.07.06 Utarbeidet
1.1 02.06.06 01.01.07 Nyansert ikke kompensert tilbakelevert energi for tog på Ofotbanen slik at den er avhengig av bremsekraften. (650 kN bremsekraft gir 6 % + (650-250)kN x 4,5 % = 24 %)
1.2 23.11.11 01.01.12 Satt sats for ikke nyttiggjort energi til 0 %