Versjonshåndtering

Fra Energiavregning
Hopp til navigering Hopp til søk

Endringer i dette dokumentet som medfører økonomisk eller administrativ konsekvens for togselskapene skal varsles minimum 4 uker før endringen trer i kraft. Endringer av tariffer trenger imidlertid bare bekjentgjøres for togselskapene på Bane NORs nettsider.

For alle krav, prinsipper og vilkår gjelder versjonshåndteringen i tabellen under. For alle tariffer gjelder egen versjonshåndtering angitt i respektive artikkel.

Versjonsnummer Utarbeidet Gyldig fra Endringer
0 01.06.03 Etablert
0 24.03.04 Mindre endringer etter interne innspill
1.0 04.05.04 04.05.04 Endringer etter høring hos trafikkutøvere og potensielle trafikkutøvere
2.0 31.10.05 Endringer tilpasset nytt målersystem, avregningssystem og Energiloven. Nye vedlegg utarbeidet
2.1 01.06.06 01.01.07 Endringer etter mottatte tilbakemeldinger fra høring hos togselskap
2.2 15.12.11 01.01.12 Metode for beregning av faktor for justering av tapssats endret slik at metodene som benyttes i Norge og Sverige er identiske, satser for ikke nyttiggjort energi settes lik null og fakturering av kostnader endres til tariffer.
2.3 16.12.13 01.01.14