Bane NORs generiske arbeidsrutiner

På denne siden finner du Bane NORs generiske arbeidsrutiner for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Arbeidsrutinene gir en oversikt over aktiviteter som er nødvendige for å vedlikeholde et system eller et objekt.

Oppdateringen av rutinene gjøres av RAMS-grupper som er opprettet for de enkelte fagene. Forslag til endringer og spørsmål i arbeidsrutinene kan sendes til leder for sentrale RAMS-grupper.

Noen av fagene er overført til ny mal. Spørsmål og forslag til den nye nettsiden kan sendes til Teknisk regelverk

Kort innføring i hvordan man leser skjemaene

KO – Overbygning

KU – Underbygning

BRU- Bruer

EH – Elektro høyspenning

EL – Elektro lavspenning

SA – Signal

TE – Tele

BE – Energi