changes

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
changes [2016/10/18 15:04]
Daniel Raknes
changes [2017/09/11 16:41] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Changes ====== ====== Changes ======
  
 +Dette er en testside for programtillegget Changes som automatisk kan generere en endringslogg for wiki-en. Det finnes en del mulige innstillinger i dette programtillegget som er beskrevet på denne siden.
  
     {{changes>}}     {{changes>}}
Linje 90: Linje 91:
  
 ---- ----
-   +
    {{changes>ns=*}}    {{changes>ns=*}}
 {{changes>ns=*}} {{changes>ns=*}}
  
 ---- ----
-   +
    {{changes>ns=wiki}}    {{changes>ns=wiki}}
 {{changes>ns=wiki}} {{changes>ns=wiki}}
Linje 126: Linje 127:
 ---- ----
  
-    {{changes>type = edit, minor}}+    {{changes>type = edit, minor}} 
 {{changes>type = edit, minor}} {{changes>type = edit, minor}}
  
 ---- ----
  
-    {{changes>user rauschen}}  +    {{changes>type edit}}  
-{{changes>user rauschen}} +{{changes>type edit}}
  
 ---- ----
  
-    {{changes>user = rauschenandi}} +    {{changes>user = rada}}  
-{{changes>user = rauschenandi}}+{{changes>user = rada}}  
 + 
 +---- 
 + 
 +    {{changes>user = radajcs}} 
 +{{changes>user = radajcs}}
  
 ---- ----
Linje 156: Linje 162:
 ---- ----
  
-    {{changes>render = list(signature)}} +    {{changes>render = list(signature, summary)}} 
-{{changes>render = list(signature)}}+{{changes>render = list(signature), summary}}
  
 ---- ----
Linje 163: Linje 169:
     {{changes>render = pagelist(header, nouser)}}     {{changes>render = pagelist(header, nouser)}}
 {{changes>render = pagelist(header, nouser)}} {{changes>render = pagelist(header, nouser)}}
 +
 +----
 +
 +
 +    {{changes>render = pagelist(header)}}
 +{{changes>render = pagelist(header)}}
  
 ---- ----
Linje 171: Linje 183:
 ---- ----
  
-    {{changes>type = create&render = list(dayheaders, signature, nocomments, nouser)}} +    {{changes>type = create&render = list(dayheaders, signature, nouser)}} 
-{{changes>type = create&render = list(dayheaders, signature, nocomments, nouser)}}+{{changes>type = create&render = list(dayheaders, signature, nouser)}}
  
 ---- ----
  
-    {{changes>foo&15&type=create&user=rauschen}} +    {{changes>wiki&15&type=create&user=rada}} 
-{{changes>foo&15&type=create&user=rauschen}}+{{changes>wiki&15&type=create&user=rada}}
  
 ---- ----
  
changes.1476795895.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)