lp_el:tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_el:tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer [2016/01/04 06:03]
infra [Eksamen]
lp_el:tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer [2016/01/04 06:04]
infra [Godkjenningsperiode]
Linje 43: Linje 43:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 3 år+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 3 år 
  
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
lp_el/tverrfaglig_beredskap_kl-kompetanse_for_banemontorer.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:56 (ekstern redigering)