lp_sa:regler_for_kontroll

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:regler_for_kontroll [2018/03/22 14:30]
Daniel Raknes [Godkjenningsperiode]
lp_sa:regler_for_kontroll [2019/02/12 09:36]
Christopher Schive oppdatert etter innspill d&t
Linje 15: Linje 15:
 |Grunnkurs for kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal, og sluttkontrollører signal |4 dager| |Grunnkurs for kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal, og sluttkontrollører signal |4 dager|
 |Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal|inntil 3 dager| |Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal|inntil 3 dager|
-|Repetisjonskurs for kontrollør signalsikkerhetskontrollør ​signal, og sluttkontrollører ​signal med avsluttende praktisk og teoretisk eksamen|inntil 3 dager| +|Repetisjonskurs for kontrollør signal ​og sikkerhetskontrollør signal med avsluttende praktisk og teoretisk eksamen|inntil 3 dager| 
-|Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal|inntil 2 dager|+|Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal ​med avsluttende praktisk og teoretisk eksamen|inntil 2 dager| 
 +|Repetisjonskurs for sluttkontrollør signal med avsluttende teoretisk eksamen|inntil 2 dager|
  
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
Linje 65: Linje 66:
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer | +|Grunnkurs ​for kontrollør og sikkerhetskontrollør| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer | 
-|Repetisjonskurs| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer |+|Repetisjonskurs ​for kontrollør og sikkerhetskontrollør| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer | 
 +|Grunnkurs og repetisjonskurs for sluttkontrollør| Teoretisk eksamen inntil 3 timer|
  
 Bestått eksamen med minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektlegges ulikt gitt spørsmålenes egenart og omfang. Ved praktisk eksamen trekkes kandidaten opp i emne iht. kandidatens sertifiseringer. Bestått eksamen med minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektlegges ulikt gitt spørsmålenes egenart og omfang. Ved praktisk eksamen trekkes kandidaten opp i emne iht. kandidatens sertifiseringer.
Linje 80: Linje 82:
 1. Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan normalt ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  1. Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan normalt ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
  
-2. Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen ​må kandidaten ​ta grunnkurs på nytt +2. Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen ​skal det gjennomføres en særskilt vurdering av kandidaten. ​Den særskilte vurderingen utføres av instruktør for kontrollvirksomhet signal.
- +
-3Ved ikke bestått nytt grunnkurs må vedkommende meldes opp til nytt grunnkurs. Deltakelse på nytt grunnkurs kan i disse tilfeller først gjøres etter 6 måneder etter ikke bestått 3. gangs eksamen, og starter da opplæringsprogrammet på nytt. +
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
Linje 92: Linje 91:
 Kandidaten skal: Kandidaten skal:
   * forstå begrepet sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsfeil   * forstå begrepet sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsfeil
 +  * forstå og kunne håndtere avviksituasjoner som oppstår under gjennomføring av kontrollaktiviteter
   * forstå, og kunne ivareta, sin rolle som kontrollør i signalanlegg ​   * forstå, og kunne ivareta, sin rolle som kontrollør i signalanlegg ​
   * forstå, og kunne ivareta, funksjonen "​ansvarlig for trafikksikkerhet ved inngrep i signalanlegg"​   * forstå, og kunne ivareta, funksjonen "​ansvarlig for trafikksikkerhet ved inngrep i signalanlegg"​
lp_sa/regler_for_kontroll.txt · Sist endret: 2019/02/12 09:36 av Christopher Schive