lp_sa:regler_for_kontroll

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:regler_for_kontroll [2018/03/22 14:30]
Daniel Raknes [Godkjenningsperiode]
lp_sa:regler_for_kontroll [2019/02/12 09:36]
Christopher Schive oppdatert etter innspill d&t
Linje 15: Linje 15:
 |Grunnkurs for kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal, og sluttkontrollører signal |4 dager| |Grunnkurs for kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal, og sluttkontrollører signal |4 dager|
 |Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal|inntil 3 dager| |Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal|inntil 3 dager|
-|Repetisjonskurs for kontrollør signalsikkerhetskontrollør ​signal, og sluttkontrollører ​signal med avsluttende praktisk og teoretisk eksamen|inntil 3 dager| +|Repetisjonskurs for kontrollør signal ​og sikkerhetskontrollør signal med avsluttende praktisk og teoretisk eksamen|inntil 3 dager| 
-|Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal|inntil 2 dager|+|Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal ​med avsluttende praktisk og teoretisk eksamen|inntil 2 dager| 
 +|Repetisjonskurs for sluttkontrollør signal med avsluttende teoretisk eksamen|inntil 2 dager|
  
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
Linje 65: Linje 66:
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer | +|Grunnkurs ​for kontrollør og sikkerhetskontrollør| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer | 
-|Repetisjonskurs| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer |+|Repetisjonskurs ​for kontrollør og sikkerhetskontrollør| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer | 
 +|Grunnkurs og repetisjonskurs for sluttkontrollør| Teoretisk eksamen inntil 3 timer|
  
 Bestått eksamen med minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektlegges ulikt gitt spørsmålenes egenart og omfang. Ved praktisk eksamen trekkes kandidaten opp i emne iht. kandidatens sertifiseringer. Bestått eksamen med minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektlegges ulikt gitt spørsmålenes egenart og omfang. Ved praktisk eksamen trekkes kandidaten opp i emne iht. kandidatens sertifiseringer.
Linje 80: Linje 82:
 1. Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan normalt ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  1. Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan normalt ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
  
-2. Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen ​må kandidaten ​ta grunnkurs på nytt +2. Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen ​skal det gjennomføres en særskilt vurdering av kandidaten. ​Den særskilte vurderingen utføres av instruktør for kontrollvirksomhet signal.
- +
-3Ved ikke bestått nytt grunnkurs må vedkommende meldes opp til nytt grunnkurs. Deltakelse på nytt grunnkurs kan i disse tilfeller først gjøres etter 6 måneder etter ikke bestått 3. gangs eksamen, og starter da opplæringsprogrammet på nytt. +
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
Linje 92: Linje 91:
 Kandidaten skal: Kandidaten skal:
   * forstå begrepet sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsfeil   * forstå begrepet sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsfeil
 +  * forstå og kunne håndtere avviksituasjoner som oppstår under gjennomføring av kontrollaktiviteter
   * forstå, og kunne ivareta, sin rolle som kontrollør i signalanlegg ​   * forstå, og kunne ivareta, sin rolle som kontrollør i signalanlegg ​
   * forstå, og kunne ivareta, funksjonen "​ansvarlig for trafikksikkerhet ved inngrep i signalanlegg"​   * forstå, og kunne ivareta, funksjonen "​ansvarlig for trafikksikkerhet ved inngrep i signalanlegg"​
lp_sa/regler_for_kontroll.txt · Sist endret: 2019/11/29 16:05 av Christopher Schive