lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer [2019/09/06 13:49]
Ingrid Dale Bjørdal [Vedlegg 1: Bane NORs ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togekspeditør]
lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer [2019/09/18 13:29] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Hovedmål for opplæringen]
Linje 94: Linje 94:
  
 Skolen bestiller praksisplass i henhold til krav i læreplanen. Linjeleder er ansvarlig for å tildele praksisplass på stasjon, følge opp aspiranten under praksisperioden og sikre at aspiranten får gjennomført krav i loggbok. \\ Skolen bestiller praksisplass i henhold til krav i læreplanen. Linjeleder er ansvarlig for å tildele praksisplass på stasjon, følge opp aspiranten under praksisperioden og sikre at aspiranten får gjennomført krav i loggbok. \\
-For å få best utbytte av praksisperioden skal det kun brukes stasjoner som er egnet som opplæringsstasjon. ​ Linjeledere har ansvar for å velge egnede stasjoner, og lage en oversikt over disse i samarbeid med Norsk jernbaneskolen. +For å få best utbytte av praksisperioden skal det kun brukes stasjoner som er egnet som opplæringsstasjon. ​ Linjeledere har ansvar for å velge egnede stasjoner, og <color #ed1c24>lage en oversikt over stasjoner som ikke egner seg og egner seg i samarbeid med Norsk jernbaneskolen.
  
 +</​color>​
 I løpet av opplæringen skal aspirantene minimum tjenestegjøre 10 dager på strekning med togmelding og/eller grensestasjon som grenser til strekning med togmelding. \\ I løpet av opplæringen skal aspirantene minimum tjenestegjøre 10 dager på strekning med togmelding og/eller grensestasjon som grenser til strekning med togmelding. \\
  
lp_tr/laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer.1567770554.txt.gz · Sist endret: 2019/09/06 13:49 av Ingrid Dale Bjørdal