lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer [2019/05/13 13:34]
Ingrid Dale Bjørdal [Prinsipper for prøving / sertifisering]
lp_tr:laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer [2019/09/06 13:49] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Vedlegg 1: Bane NORs ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togekspeditør]
Linje 221: Linje 221:
 Oppdages fusk eller forsøk på fusk, skal dette straks rapporteres til fagsjef for togekspeditørutdanning ved Norsk Jernbaneskole som kan utelukke kandidaten fra videre deltakelse i eksamen. Fagsjef for togekspeditørutdanning rapporterer hendelsen videre til Aspirantenes leder. Oppdages fusk eller forsøk på fusk, skal dette straks rapporteres til fagsjef for togekspeditørutdanning ved Norsk Jernbaneskole som kan utelukke kandidaten fra videre deltakelse i eksamen. Fagsjef for togekspeditørutdanning rapporterer hendelsen videre til Aspirantenes leder.
  
-===== Vedlegg 1: Bane NORs ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togekspeditør ​=====+===== Vedlegg 1: Bane NOR ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togledere ​===== 
  
 Dette er en oversikt over de ikke-tekniske ferdighetene som Kunde og trafikkdivisjonen forventer av en togleder. \\ Atferds indikatorer (kulepunktene) er eksempler på hvordan togledere kan fremvise disse ferdighetene. Dette er en oversikt over de ikke-tekniske ferdighetene som Kunde og trafikkdivisjonen forventer av en togleder. \\ Atferds indikatorer (kulepunktene) er eksempler på hvordan togledere kan fremvise disse ferdighetene.
 {{tablelayout?​rowsHeaderSource=Auto&​colwidth="​512px"​}} {{tablelayout?​rowsHeaderSource=Auto&​colwidth="​512px"​}}
-^ **Samhandling : Kommunikasjon og samarbeid** ​                                   ^ **Forklaring** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ 
-| Uttale seg klart og tydelig ​                                                    | - Uttrykker seg kortfattet og tydelig \\ - Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås \\ - Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning \\ - Har en god og naturlig tone med sine kolleger \\ - Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre \\ - Forsikrer seg om at andre har forstått ved å utføre tilbakelesning med kontroll \\ - Gir klare og utvetydige instruksjoner ​                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| Tilby, be om og ta imot hjelp når situasjonen tilsier det                       | - Holder øye med og kryssjekker andres handlinger \\ - Hjelper til ved behov \\ - Ber om hjelp når det er behov \\ - Sier nei/stopp for å begrense egen arbeidsbelastning ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| Profesjonell opptreden ​                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-| Kommuniserer høflig og respektfullt ​                                            ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-| Samhandler med andre                                                            | - Deler informasjon,​ spesielt før/i for bindelse med krevende operasjoner \\ - Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking,​ sladder) ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-^ **Situasjonsforståelse:​ situasjonsbevissthets og framsynthet** ​                 ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ 
-| Innhenter informasjon ​                                                          | - Søker aktivt informasjon fra andre \\ - Stille oppfølgings- og kontrollspørsmål for å sikre felles situasjonsforståelse. Noterer for ikke å glemme ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 
-| Videreformidler fakta/​informasjon for å sikre felles situasjonsforståelse ​      | - Videreformidler relevant informasjon til togledere, TXP og toginformatører,​ samt togleder nabosentral ved behov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-| Vurdere potensiale til hendelsen ​                                               | - Videreformidler potensielt skadeomfang/​konsekvensutvikling for trafikken og reisende ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
-| Jobber proaktivt ​                                                               | - Jobber aktivt for å være i forkant av og styre hendelsesutviklingen \\ - Planlegger de neste aksjonene og beslutter/​gjennomfører nødvendige tiltak \\  - Utnytter fleksibiliteten i kapasiteten til å få smidigst mulig trafikkavvikling \\ - Ser hvordan egne valg og eksterne forhold kommer til å påvirke totalsituasjonen flere skritt fremover \\ - Opprettholder oversikt over alle aktiviteter i og ved sporet som har betydning for trafikksikkerheten (tog, arbeider, skift, befaringer) ​ | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-| Viser god kundeforståelse under planlegging og gjennomføring av trafikkstyring ​ | - Gjør gode prioriteringer ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
-| Avklarer tid/​sted/​omfang for aktiviteter/​oppgaver ​                              ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 
-^ ** Oppgavehåndtering:​ Distraksjonshåndtering og stresshåndtering** ​             ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ 
-| Håndterer avbrytelser og distraksjoner ​                                         | - Håndterer distraksjoner godt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| Løser avvik/​utfordringer/​konflikter på en hensiktsmessig måte                   | - Er bevisst på og håndterer målkonflikter \\ - Rådfører seg med andre, bl.a. ved usikkerhet ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-| :::                                                                             | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
  
- +^ **Kommunikasjon og teamarbeid** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^ 
 +| • Uttrykker seg kortfattet og tydelig \\ • Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås \\ • Forsikrer seg om at andre har forstått ved å lese tilbake og kontrollere (readback/ hearback). \\ • Gir klare og utvetydige instruksjoner \\ • Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner \\ • Videreformidler relevant informasjon til togleder/​nabotogleder,​ TXP og toginformatøroppdatert \\ • Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning \\ • Holder øye med og kryssjekker andres handlinger \\ • Har en god og naturlig tone med sine kolleger \\ • Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking,​ sladder) \\ • Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre \\ • Hjelper til ved behov \\ • Søker aktivt informasjon fra andre  
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +^ Situasjonsbevissthet og framsynthet ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^ 
 +| • Gjør gode prioriteringer \\ • Opprettholder oversikt over alle aktiviteter i og ved sporet som har betydning for trafikksikkerheten (tog, arbeider, skift, befaringer) \\ • Utnytter fleksibiliteten i kapasiteten til å få smidigst mulig trafikkavvikling. \\ • Proaktiv. Ser hvordan egne valg og eksterne forhold kommer til å påvirke totalsituasjonen flere skritt fremover. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +^ Oppgavehåndtering og selvinnsikt ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ 
 +| • Er bevisst på og håndterer målkonflikter \\ • Stiller på jobb uthvilt og i form \\ • Håndterer distraksjoner godt \\ • Sier nei/stopp for å begrense egen arbeidsbelastning \\ • Tar en timeout for å få oversikt når dette er påkrevet\\ • Rådfører seg med andre, bl.a. ved usikkerhet \\ • Ber om hjelp når det er behov \\ • Fornuftig bruk av pauser ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +^ Lederskap ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ 
 +| • Anvender rollens myndighet for å sikre at driften går som den skal \\ • Opprettholder en optimal autoritetsgradient \\ • Gir klart og tydelig uttrykk for bekymringer vedrørende sikkerhet \\ • Griper inn når det er “påkrevd” \\ • Stoler på seg selv og egne beslutninger \\ • Etterlever relevant regelverk og prosedyrer ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
 +| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
lp_tr/laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer.txt · Sist endret: 2019/09/06 13:49 av Ingrid Dale Bjørdal