lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere [2019/09/06 11:26]
Ingrid Dale Bjørdal [Vedlegg 1: Bane NOR ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togledere]
lp_tr:laereplan_for_utdanning_togledere [2019/09/06 13:48] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Vedlegg 1: Bane NOR ikke-tekniske ferdigheter (ITEF) for togledere]
Linje 244: Linje 244:
  
 ^ **Kommunikasjon og teamarbeid** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^ ^ **Kommunikasjon og teamarbeid** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^
-| • Uttrykker seg kortfattet og tydelig \\ • Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås \\ • Forsikrer seg om at andre har forstått ved å lese tilbake og kontrollere (readback/ hearback). \\ • Gir klare og utvetydige instruksjoner \\ • Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner \\ • Videreformidler relevant informasjon ​for å holde teammedlemmer oppdatert ​\\ • Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning \\ • Holder øye med og kryssjekker andres handlinger \\ • Har en god og naturlig tone med sine kolleger \\ • Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking,​ sladder) \\ • Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre \\ • Hjelper til ved behov \\ • Søker aktivt informasjon fra andre  |+| • Uttrykker seg kortfattet og tydelig \\ • Sier og gjør ting på en slik måte at det ikke kan misforstås \\ • Forsikrer seg om at andre har forstått ved å lese tilbake og kontrollere (readback/ hearback). \\ • Gir klare og utvetydige instruksjoner \\ • Deler informasjon med andre, spesielt før/ifm krevende operasjoner \\ • Videreformidler relevant informasjon ​til togleder/​nabotogleder,​ TXP og toginformatøroppdatert ​\\ • Ryddig overføring av oppgaver og ansvar ved vaktavløsning \\ • Holder øye med og kryssjekker andres handlinger \\ • Har en god og naturlig tone med sine kolleger \\ • Konfliktforebygging og -løsning (unngår baksnakking,​ sladder) \\ • Er høflig, behersket og korrekt i kontakt med andre \\ • Hjelper til ved behov \\ • Søker aktivt informasjon fra andre  |
 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
lp_tr/laereplan_for_utdanning_togledere.txt · Sist endret: 2019/09/06 13:48 av Ingrid Dale Bjørdal