soknader:betjening_tekniske_anlegg:soknader:kaja_andrea_gavin_905371_loenga_2019-07-09_2023-08-09_2019-08-05

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:betjening_tekniske_anlegg:soknader:kaja_andrea_gavin_905371_loenga_2019-07-09_2023-08-09_2019-08-05 [2019/08/05 12:15] (nåværende versjon)
Grete Sparby Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema5
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : betjening_tekniske_anlegg 
 +navn         : Kaja Andrea Gavin 
 +ressursnummer:​ 905371 
 +gyldigfra ​  : 2019-07-09 
 +gyldigtil ​  : 2023-08-09 
 +sted         : Loenga 
 +emnevalg ​    : Lokalt sikringsanlegg - gyldighet 37 mnd. - kode 3521 
 +resultat ​    : Bestått 
 +instruktor ​  : ##​Instruktør:##​ 
 +hovedsensor ​ : Ben Tollefsen 
 +sensora ​     : Yngve Edlund 
 +sensorb ​     : - 
 +signatur ​    : Grete Sparby 
 +dato         : 2019-08-05 
 +----
soknader/betjening_tekniske_anlegg/soknader/kaja_andrea_gavin_905371_loenga_2019-07-09_2023-08-09_2019-08-05.txt · Sist endret: 2019/08/05 12:15 av Grete Sparby