Beregning av korrigert sporfeltlengde, Lkorr

Antall isolerte skjøter: [stk]
Sporfeltlengde: [m]
Korrigert sporfeltlengde: [m]