Beregning av teoretisk ballastmotstand, rB-teor

Korrigert sporfeltlengde, Lkorr: [m]
Teoretisk ballastmotstand, RB-teor: [Ω]