Beregning av tilførselsmotstand, RT

Tilførselsspenning, ET: [V]
Korrigert sporfeltlengde, Lkorr: [m]
Tilførselsmotstand, RT: [Ω]