Mal for endringsartikkel

Fra Teknisk regelverk utgitt 13. september 2018
Hopp til: navigasjon, søk

Endringsinformasjon

EndringsID
Forslagsdato
Forslagsstiller
Klassifisering (nytt krav, endring av krav, sletting av krav)
Bok
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

A - tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

L - levetid

K - kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Behandling i godkjenningsrådet

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes