Mal for forenklet risikovurdering

Fra Teknisk regelverk utgitt 25. januar 2014
Gå til: navigasjon, søk

Risikovurdering regelverksendring

Innhold

[rediger] Regelverksendring:

Endring av krav (bok, kapittel, krav)

[rediger] Beskrivelse av endring:

[rediger] Forutsetninger og avgrensninger:

[rediger] Akseptkriterier:

* Akseptkriteriet for samfunnsrisiko er 11 drepte per år for jernbanenettet i Norge.
  • Akseptkriteriet for individuell risiko for 2. person (reisende) og 3. person, målt for mest eksponerte individ, er 10-4 (sannsynlighet for død per år).
  • Akseptkriteriet for individuell risiko (dødsrisikoen) for 1. person (alle ansatte innen jernbanevirksomhet, inklusiv entreprenørers ansatte) er FAR-verdi < 12,5.
  • ALARP-kriterium: Alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes skal iverksettes.
  • Endringen skal ikke gi økt risiko for noen av de ovenfor nevnte punktene.


[rediger] Systembeskrivelse:

Beskrivelse av infrastruktur som berøres av regelverksendringen.

[rediger] Fareidentifisering og Risikovurdering:

Topphendelse Fare Risikovurdering
1 Celletekst Celletekst Celletekst
2 Celletekst Celletekst Celletekst
3 Celletekst Celletekst Celletekst
4 Celletekst Celletekst Celletekst
5 Celletekst Celletekst Celletekst
6 Celletekst Celletekst Celletekst


[rediger] Tiltak:

Tiltak Nytte/kost vurdering Anbefales (Ja eller nei)
1 Celletekst Celletekst Celletekst
2 Celletekst Celletekst Celletekst
3 Celletekst Celletekst Celletekst

[rediger] Konklusjon og anbefaling:

(Denne teksten er en veiledning og fjernes når analysen ferdigstilles! Følgende spørsmål skal besvares:

- Er løsningen innenfor akseptkriteriene?

Alle akseptkriteriene skal alltid være møtt. Ofte kan man begrunne at man er innenfor kriteriene med følgende resonnementer:

  • Standard løsning (og at denne dekker alle farer): ”akseptabel andre steder; akseptabel her”
  • Risiko lavere enn før: ”akseptabel før; akseptabel nå”
  • Risikoen ved løsningen øker med mindre enn 1% av risiko på strekningen: ”akseptabel før; liten endring; akseptabel nå”

Ved løsninger med stor usikkerhet eller større økning i risiko må strekningsanalysen oppdateres og akseptkriteriene sjekkes ut.

- Er alle tiltak som med rimelighet kan iverksettes iverksatt?)

[rediger] Utført av:

(alle deltagerne)

[rediger] Sted/dato:

[rediger] Kontrollert [1] av:

[rediger] Godkjent [2] av:


  1. Kvalitetskontrollen innebærer en sikkerhets- og kvalitetsfaglig aksept av analyse. Den som skal kvalitetskontrollere skal ha gjennomgått en egen kvalifisering.
  2. Godkjenning innebærer oppdragsgivers aksept av at analysen svarer ut formålet med analysen.