Overbygning/Vedlikehold/Ballast

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2018
Hopp til: navigasjon, søk

1 Omfang

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for ballast for følgende feilmoder:

  • Ustabilt spor pga. ballastens kvalitet
  • Manglende oppfyllelse av krav til kornform og fraksjon.

2 Utløsende krav

a) Ballastrensing bør vurderes som et vedlikeholdstiltak når:

  • det er problemer med å få justeringen til å stå, og årsaken til dette ligger i ballas¬ten (ikke ustabile fyllinger).
  • pukkprøver viser at pukken ikke tilfredsstiller krav til kornfordeling, slitestyrke og kornform
  • man har problemer med vaskesviller, frost og tele i ballasten
Høydefeil med bølgelengder mellom 3,5 og 30 m stammer i hovedsak fra dårlig ballast.

Sikkerhetskrav a) Ballastfornyelse skal ikke foretas ved skinnetemperaturer over 300C i helsveist spor.

I hovedspor der ballastlaget ikke er bygd etter gjeldende regler, bør det gjennomføres systematisk ballastrensing. På andre spor bør det gjennomføres ballastrensing bare på steder med store problemer.

På godstrafikkbaner bør ballasten byttes på spesielle problemsteder. Totalbytte gjøres bare etter økonomisk analyse som viser lønnsomhet.

3 Rutiner for håndtering av ballastavfall

a) Forurenset ballast som blir skiftet ut, skal ikke legges igjen som ballastutvidelse da dette hindrer god drenering av ballasten. Utskiftet masse skal heller ikke legges ned i linjegrøfta.

b) Ballastavfall skal håndteres i samsvar med prosedyre for håndtering av ballastavfall jf. [styringssystemet, Miljøhåndboken kap 7.6].