Teknisk regelverk:Aktuelt/2017/07/Utjevning av plattformelementer til returkretsen