Teknisk regelverk:Aktuelt/2017/08/Banestrømforsyning høring – Mate- og returforbindelse

Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2018
Hopp til: navigasjon, søk

Teknisk regelverk banestrømforsyning til høring – Mate- og returforbindelse

Nyrevidert kapitel i Teknisk regelverk for bygging og prosjektering av banestrømforsyningen er sendt til høring internt i Bane NOR 7. juli med tilbakemeldingsfrist 1. oktober 2017.

Revisjonen omfatter en fullstendig gjennomgang av kravene som gjelder for mate- og returforbindelse (tidligere mate- og returkabel). Flere tidligere krav er forkastet og reglene er forenklet, samt at formuleringene er gjort etter den nye malen for regelverksutforming.

Revisjonen av regelverkskapitlene er utført av en arbeidsgruppe med deltakere fra Teknologi, Energi og Plan og teknikk, Elkraft og tele.

Den nye revisjonen kan leses her: Til høring/Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser

Kommentarer bes sendt til Frank.Tormod.Martinsen@banenor.no innen tilbakemeldingsfristen på følgende kommentarskjema.